Leraarschap is een ambacht! Ga de uitdaging aan!

Succesvol?

Wanneer bent u als leraar succesvol? Wie bepaalt dat? De leerling? Directie of collega’s? U zelf misschien?

Het beroep van leraar is een voortdurende leerschool!