Praktijk

Iedere dag in het onderwijs is vol onverwachte gebeurtenissen. Het vraagt improvisatievermogen en ervaring om succesvol voor de klas te staan. Het leraarschap is een ambacht, u heeft veel vaardigheden nodig om iedere dag met succes voor de klas te staan.

 

Bent u een leraar met werkervaring?

Doelstelling:

Vanuit uw eigen kwaliteiten nieuwe vaardigheden ontwikkelen zodat u op een ontspannen wijze uw werk kunt doen. Vaardigheden die u helpen onverwachte gebeurtenissen tijdens de les op de juiste wijze aan te pakken zodat het lesklimaat in de groep voor u en uw leerlingen goed blijft.

 

Doelgroep

Docenten met werkervaring.

 

Werkwijze

Tijdens een periode van zes weken werken we één dag in de week aan het bereiken van een nader te omschrijven doel. Uw leervraag staat hierin centraal. Vanuit uw eigen kwaliteiten bouwen we verder aan een ontspannen docent voor de klas.

 

Lezen van het boek

De geliefde leraar ( jan 2016)

V. Weusten

 

Week 1

90 min: Kennismakingsgesprek. Op een externe locatie gaan we nadenken over een leervraag uit de praktijk. Voor dit gesprek plaatsvindt, beantwoordt u een aantal vragen die vooraf per mail worden gestuurd om zo een goed beeld te krijgen van uw werkomgeving en leervraag, of welke nieuwe ontwikkeling u nastreeft.

Aan het einde van deze meeting formuleren we samen een doelstelling waar we de komende weken of maanden aan werken.            

                                                                                                                                             

Week 2

Lesbezoek en nabespreking van de les. Na dit lesbezoek krijgt u een opdracht om de komende week mee aan de slag te gaan.

De opdracht is afhankelijk van de leervraag. De opdracht heeft betrekking op al de lessen die gegeven worden en dienen in een werkverslag voor de volgende meeting retour gestuurd te worden.

Deze opdracht heeft te maken met scriptbesluiten. Iedereen heeft een levensverhaal geschreven en van daaruit handelen we in de praktijk.

                                                                                                                                              

Week 3

90 min. Op externe locatie bespreken we de opdracht van afgelopen week.

U krijgt een vervolg opdracht met een doelstelling voor de komende week.

Middels een werkverslag komt de opdracht retour voor de volgende meeting.

Opdracht zal inhouden dat er een casus beschreven moet worden waarin de leervraag centraal staat.

                                                                                                                                             

Week 4

Werkomgeving bezoek. Afhankelijk van de vraag kan er een lesbezoek plaatsvinden om ontwikkelingen te observeren.

Deze week gaan we in op uw kwaliteiten zodat u deze sterker kunt inzetten tijdens de lessen.

                                                                                                                                            

Week 5

90 min. Op externe locatie bespreken we vorderingen van afgelopen weken.

Wat gaat er goed, wat gaat er beter en aan welke ontwikkelingen kan nog extra aandacht besteed worden.

                                                                                                                                             

Week 6

Lesbezoek en nabespreking.

Opstellen van een document met tips en tops welke we gezamenlijk opstellen tijdens de nabespreking.

 

Na 3 weken wordt er contact met u opgenomen om uw ervaringen te bespreken.

 

 

 

Kosten

De kosten van de begeleiding worden bepaald door individuele wensen. Neem vrijblijvend contact op via het contact formulier. De CAO voor het VO biedt ook mogelijkheden voor professionaliseringsactiviteiten. Artikel 17.1-b.